Kıbrıs Volkan
Kıbrıs Volkan

Başbakan Tatar; Federasyon gerçekçi bir çözüm modeli değil

28 Mayıs 2019 - 10:06 'de eklendi ve A+A-

Başbakan Tatar; Federasyon gerçekçi bir çözüm modeli değil

NACAK GAZETESİ- Başbakan Ersin Tatar, Meclis’te UBP-HP hükümetinin programını okurken Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı eliyle yürütülecek dış politikasında temel hedefin; sadece Kıbrıs sorunu bağlamında değil diğer tüm alanlarda uluslararası platformda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını, uluslararası konjonktür ve yaşanan gelişmelerle uyumlu şekilde geliştirilen proaktif yaklaşımlar çerçevesinde korumak ve çok daha ileri bir noktaya taşımak olduğunu belirtti.
Tatar, bunu hayata geçirirken uluslararası hukuk, demokrasi, laiklik, insan hakları ve özgürlüklerini göz önünde bulunduran ve diyaloğu esas alan, uzlaşmacı bir anlayışıyla, diplomasinin tüm imkanlarından yararlanacaklarını belirterek, şöyle devam etti:
“Kıbrıs konusunun da dahil olduğu dış politikamıza ilişkin uluslararası platformlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının sesinin duyurulmasını sağlayacak ve ülkemizin tanıtımını en etkin şekilde gerçekleştireceğiz.
Yarım asrı aşkın bir süredir devam eden sonu gelmez müzakere süreçleri, esasen yönetimi ve zenginliği paylaşmaya dayalı federal ortaklık modelinin tüketildiğini ve mevcut şartlarda federasyonun gerçekçi bir çözüm modeli olmadığını ortaya çıkarmıştır.
Gelinen noktada Kıbrıs Rum liderliğinin, Kıbrıs Türk halkıyla yönetimi ve zenginliği paylaşmak istemediği gün gibi açıktır. Taraflar arasında zemin bağlamında ortak bir vizyon olmadığı gibi Kıbrıs Rum liderliğinin sahip olduğu zihniyet değişmediği sürece yakın gelecekte paylaşmaya dayalı federal bir ortaklık da mümkün görünmemektedir.
Bu nedenle parmağımızın arkasına saklanmadan ve müzakere edilmiş bir çözüm perspektifi ile barışçıl tutumumuzu muhafaza ederek bir yandan işbirliğine dayalı farklı ortaklık modelleri ile diğer yandan AB içinde iki devlet de dahil çok daha gerçekçi ve Kıbrıs’ın mevcut şartlarında gerçekleştirilebilir yeni fikirlerin artık masaya gelmesi gerekmektedir. Hükümetimiz yeni dönemde bu doğrultuda fikirlerin altını çizecek bir dış politikayı takip edecek ve Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanı da bu çerçevede her tür diplomatik girişimi yapacaktır.
Kıbrıs adası etrafındaki hidrokarbon zenginliklerinin sadece Kıbrıslı Rumlara değil aynı zamanda Kıbrıslı Türklere de ait olduğu bilinciyle bu kaynaklarla ilgili olarak Adadaki iki tarafın işbirliği yapması ve bu kaynakların hakça ve adil bir biçimde paylaşılması önemlidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak denizlerdeki hidrokarbon kaynakları konusunda baştan beri attığımız adımlar hem barışçı hem de tutarlıdır.
“AKTİVİTELER İLERİYE TAŞINACAK”
Bu anlayışla hükümetimiz döneminde halihazırda başlamış ve/veya planlanmış olan aktivitelerimiz ileriye taşınacak ve haklarımız korunacaktır. Bu doğrultuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti, Garantör Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir işbirliği ve dayanışma halinde Doğu Akdeniz bölgesindeki meşru hak ve çıkarlarını koruyacak ve imkan olan her uluslararası platformda bu konudaki haklılığını gündeme getirecektir. Bu amaca yönelik olarak Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları içerisinde yer alan doğal kaynaklar üzerinde Kıbrıslı Türklerin sahip olduğu hakların korunması için gerek ilgili ülkeler gerekse şirketler düzeyinde kararlılıkla diplomatik bir çaba ortaya konulacaktır.
“KALICI VE KAPSAMLI ÇÖZÜM”
Hükümetimiz Kıbrıs sorununa kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunamasa da iki tarafın kurumları arasında ekonomi, ticaret, turizm, insani konular ve benzeri alanlarda iş birliği yapılmasını destekleyecektir. Bunun yanında güven yaratıcı önlemleri de Kıbrıs Türk tarafının temel tezlerine halel gelmeyecek şekilde hayata geçirmeye olumlu yaklaşacaktır.
“İZOLASYONLAR”
Bilindiği üzere güven iki tarafın çabasıyla sağlanabilecek bir şeydir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıslı Türkler üzerinde her alanda uygulamaya devam ettiği ve adadaki iki halkın ilişkilerini zehirleyen haksız ve insanlık dışı izolasyonun bertaraf edilmesine yönelik çalışmalarımız artarak sürecektir. Bu bağlamda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin özellikle son dönemde artırdığı engelleme girişimlerine karşı ilgili makamlar nezdinde gerekli bilgilendirme ve protestolar yapmak suretiyle, bu hususları başta BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi üyelerinin dikkatine getirerek, haksız izolasyonun sona erdirilmesi yönünde azami gayret gösterilecektir.
Yine izolasyondan dolayı spor, kültür ve sanat alanlarında ülkemizin yaşadığı uluslararası temsil sorununu gidermek için çalışma yapılacaktır. Bu bağlamda uluslararası organizasyonlarda ülke gençliğinin yer almasını sağlamak için girişim yapılacak, bu tür etkinliklere katılım maddi olarak desteklenecektir. Sanat ve sanatçı evrensel niteliğe sahip olduğundan, çoğu zaman siyasi engellere takılmadan karşı karşıya kaldığı uluslararası izolasyonun aşılmasında büyük bir rol oynayabilir. Bu amaçla sanatçılarımızın uluslararası platformlarda temsiliyetleri imkan dahilinde her açıdan desteklenecektir. Yükseköğretim ve turizm gibi lokomotif nitelikli sektörlerimizin de geliştirilmesi için yurtdışı temsilciliklerimizin etkinlikleri bu açıdan ihtiyaçlar dikkate alınarak şekillendirilecektir.
“BM SORGULANMALI”
BM Barış Gücü’nün adadaki varlığının iki taraf arasındaki fiili barışı koruyan unsur olmadığının bilinciyle, söz konusu operasyonun aslında statükonun temel unsurlarından, hatta sembollerinden biri haline dönüştüğü ve dolayısıyla buradaki misyonu yanı sıra temel varlığının sorgulanması gerektiği yönündeki kanaatimizi koruyarak politikalarımızı bunun bilinciyle şekillendirmeye devam edeceğiz. Bu yaklaşımla BM Barış Gücü’nün yakın zamanda sivil bir güce dönüştürülmesi, Gazimağusa şehir merkezinde bulunan BM kampının şehrin sakinlerine bir yeşil kent parkı ve aktivite alanı olarak kazandırılması ve BM Barış Gücü’nün iki tarafın doğrudan iletişime geçmesine engel değil, yardımcı olacak bir aracıya dönüşmesine yönelik girişimlerimizi yoğunlaştıracağız.”
Başbakan Ersin Tatar, Dışişleri Bakanlığı’yla örtüşen çalışmaların yürütmesine rağmen bugüne kadar farklı kurumların bünyesinde yer alan Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nin de hükümetleri döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlandığını, bu yolla Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyonun eksikliği de giderilecek olan Merkez’in yeni dönemde daha aktif çalışarak Avrupa Birliği ile ilişkileri ileriye taşıyacak çalışmalarda önemli bir rol almasının sağlanacağını belirtti.
Bu amaçla Avrupa Birliği ile siyasi diyaloğun üst düzeye taşınması, Mali Yardım Tüzüğü’nün etkin uygulanması, Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının genişletilmesi ve Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçirilmesi için her türlü çabanın sarf edileceğini belirten Tatar, AB ile olan ilişkilerde yıllar içinde yerleşmiş olan temel tezlerimize halel getirecek yaklaşımlardan kaçınılacağını kaydetti.
“DİYALOG İÇERİSİNDE OLMAMIZ SAĞLANACAK”
Tatar, hükümetin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ile Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi başta olmak üzere tüm kurum ve birimleriyle Avrupa Konseyi’ni, Kıbrıs Türk halkının görüşlerinin aktarılması açısından önemli bir platform olarak değerlendirdiğini belirterek, “Avrupa Konseyi ile ilişkileri güçlendirmek amacıyla Meclisimiz ve yerel yönetimlerimizin çalışmalarına destek verilmeye devam edilecektir. Yine bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalışmalarına özel önem verilerek Avrupa Konseyi bünyesindeki ilgili kurumlarla sağlıklı bir diyalog içerisinde olunmasını sağlayacak adımlar atılacaktır” diye konuştu.
Tatar, hükümetin BM Güvenlik Konseyi üye ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkeler ve AB dışında kalan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve tüm bölge ülkeleriyle doğrudan ekonomik, turistik, kültürel ve sportif ilişkilerin kurulması için gereken adımları atacağını belirterek, şöyle devam etti:
“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin özellikle gözlemci üyesi olduğu uluslararası ve bölgesel organizasyonlar ve ayrıca üçüncü ülkelerle olan ikili ve çok taraflı ilişkilerini geliştirmek maksadıyla çalışmalar yürütmeye devam edilecektir. Bununla birlikte, uluslararası hukuk ile insan hakları ve özgürlüklerine ilişkin gelişmeler ve raporlar yakınen takip edilecek, ülkemizin uluslararası hukuk uygulamalarına dahil olabilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir.
Gözlemci üye olduğumuz İslam İşbirliği Teşkilatı ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve üye ülkeleriyle ilişkilerimizin daha da ileriye taşınması hedefiyle bahse konu organizasyonlarla ilişkilerimizin ve gözlemci üye statülerimizin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız devam edecektir. Bu bağlamda yapılan uluslararası toplantılara katılım gerçekleştirilerek Kıbrıs Türk halkının sesi bu platformlarda duyurulacaktır.”

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Trafik kazaları dur-durak bilmiyor…   Bir haftada 57 trafik kazası Trafik kazaları dur-durak bilmiyor… ...

NACAK GAZETESİ- KKTC’de 3-9 Ağustos tarihleri arasında 57 trafik kazası meydana gelirken, 24 kişi bu kazalarda yaralandı Polis Basın Su...

Akıncı’ya soruyoruz; Örtülü ödenek nerelere harcandı? Akıncı’ya soruyoruz; Örtülü ödenek nere...

NACAK GAZETESİ- Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanı seçilmeden önce yaptığı açıklamalarda “örtülü ödeneğin üzerindeki örtüyü kaldıracağını ve ...

Yunanistan AB ile NATO’dan yardım istedi Yunanistan AB ile NATO’dan yardım istedi...

NACAK GAZETESİ- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Milli Güvenlik Hükümet Konseyini acil toplantıya çağırırken, AB Komisyonu Başk...

Türkiye yeni Navtex ilan etti Türkiye yeni Navtex ilan etti

NACAK GAZETESİ- Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına yerleşti. Oru...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
SON EKLENEN HABERLER
Almanya Rum ile Yunanı kurtarmaya çalışıyor Almanya Rum ile Yunanı ku...

NACAK GAZETESİ- Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’...

Trafik kazaları dur-durak bilmiyor…   Bir haftada 57 trafik kazası Trafik kazaları dur-durak...

NACAK GAZETESİ- KKTC’de 3-9 Ağustos tarihleri arasında 57 tr...

Akıncı’ya soruyoruz; Örtülü ödenek nerelere harcandı? Akıncı’ya soruyoruz; Ört...

NACAK GAZETESİ- Mustafa Akıncı Cumhurbaşkanı seçilmeden önce...

Yunanistan AB ile NATO’dan yardım istedi Yunanistan AB ile NATO’da...

NACAK GAZETESİ- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Mil...

Yunan askeri kuvvetleri teyakkuzda Yunan askeri kuvvetleri t...

NACAK GAZETESİ- Yunanistan’ın Mısır ile kısmî deniz bölgeler...

Petridis, Helenizmin hedefini açıkladı; “Kıbrıs’ı yeniden birleştireceğiz” Petridis, Helenizmin hede...

NACAK GAZETESİ- Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, “Hel...

Türkiye yeni Navtex ilan etti Türkiye yeni Navtex ilan ...

NACAK GAZETESİ- Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, hidrok...

“Türkiye Doğu Akdeniz’e hapsedilemez” “Türkiye Doğu Akdeniz’e h...

NACAK GAZETESİ -TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, D...

YDP Genel Başkanı Arıklı; Federasyon iflas etmiştir YDP Genel Başkanı Arıklı;...

NACAK GAZETESİ-Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) “Ver Elini Sa...

Yunanistan hayal görüyor; “Türkiye ile savaşta zafer bizim olur” Yunanistan hayal görüyor;...

NACAK GAZETESİ- Yunanistan Kara Kuvvetleri Birinci Ordu Onur...

Eğitim HABERLERİ