Kıbrıs Volkan
Kıbrıs Volkan

Bilişim Yasası geliyor… Mafya bozuntularına büyük darbe

29 Haziran 2020 - 8:54 'de eklendi ve A+A-

Bilişim Yasası geliyor…  Mafya bozuntularına büyük darbe

NACAK GAZETESİ- Yasal boşluktan yararlanan mafya bozuntuları ile medyadaki tetikçileri çıkar ve menfaat elde etmek ve baskı oluşturmak için sahte haber siteleri üzerinden bakanlara, milletvekillerine , işadamlarına, gazetecilere ve diğer kişiler ile ailelerine yönelik çirkin saldırılarda ve iftiralarda bulunurken, bunları önlemek için hazırlanan Bilişim Yasa Tasarısı Meclis’te görüşülmeye başlanıyor
Bilişim Yasa Tasarısı’nın görüşülüp oy birliğiyle kabul edildiği Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler
Komitesi’nin Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklamalarda bulundu.
Hasipoğlu, “Yasal boşluk nedeniyle polis hiçbir müdahalede bulunamıyor, bilişim suçlarıyla
ilgili şikayete gidenlere ‘yasa yok’ deniyordu. Erişimi engelleyecek yetkili kurum yoktu. Şimdi
BTHK erişimi engelleyecek yetkili kurum olacak. İfade özgürlüğü kısıtlanacak endişesi
olmamalı. Yasada hangi hallerde erişimin engelleneceği belirtildi. Temel hak ve özgürlüklere
dokunulamaz. Kişisel ve mahrem verilerin kaybedilmesi veya yasaya aykırı olarak elde
edilmesi veya yayımlanması gibi özel hayatın gizliliğinin ihlali durumlarında da mahkeme
kararıyla erişim engellenebilecek” dedi.
İnternet ortamının dinamik yapısı gereği kişisel verilerin korunması daha zor hale geldiğini de
belirten Hasipoğlu, “Amacımız insanlarımızın özgür ortamda, güvenli alanda bilişim
teknolojilerinden yararlanabilmesini, hizmet alabilmesini veya verebilmesini sağlamak”
şeklinde konuştu.
Oğuzhan Hasipoğlu, yasanın bilişim sistem, ağ ve verilerinin gizliliğine, doğruluğuna ve
ulaşılabilirliğine zarar verici faaliyetlerde bulunulmasını, bunların kötüye kullanılmasını
engelleyecek usul ve esasları düzenlediğini de söyledi.
Yasada, içerik, yer, erişim ve toplu kullanım sağlayıcılarıyla internet haber sitelerinin
yükümlülük ve sorumluluklarıyla ilgili düzenlemeler de olduğunu kaydeden Oğuzhan
Hasipoğlu, haber sitelerinin tümüne iletişim bilgisi bulundurma zorunluluğu getirileceğini
belirtti.
Hasipoğlu, BTHK’nın künyesiz haber sitelerine erişimi engelleyebileceğini söyledi.
Fikri haklara, yazılım ve veri tabanı üzerindeki haklara yönelik ihlallerle ilgili kuralların bu yasa
yürürlüğe girdikten 3 yıl sonra uygulanacağını belirten Hasipoğlu, “Amaç, telif haklarına

yönelik ihlaller konusundaki mevzuatın tamamlanmasına olanak sağlamak. Bir geçiş dönemi
öngördük” dedi.
Oğuzhan Hasipoğlu, Bilişim Suçları Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle Ceza, Basın ve Telif
hakları gibi ilgili diğer yasalarda da değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.
HANGİLERİ BİLİŞİM SUÇU?
Hasipoğlu, bilişim sistemine veya bilişim verisine yetkisiz, izinsiz veya suç oluşturacak şekilde
girip müdahale edenlere para ve hapislik cezası verilebileceğini söyledi.
Dolandırıcılık veya başkalarını kandırmak amacıyla sahte site kuran, menfaat elde etmek için
bilgi verip alan kişilerin de suç işlemiş sayılacağını kaydeden Oğuzhan Hasipoğlu, “Kredi
kartlarında veya banka kartlarında sahtecilik yapanlar da ceza alacak” dedi.
MAHKEME KARARI OLMADAN
Bilişim sistemlerinde ve yazılımlarında arama kopyalama ve el koyma faaliyetlerinin polis
tarafından yapıldığını ancak tasarıda bu konuyla ilgili de düzenlemeye gittiklerini ifade eden
Hasipoğlu, “El konan bilişim sistemi veya verilerinin incelenmesi ve verilerin kopyasının
alınması mahkeme kararı olmaksızın yerine getirilemeyecek. El konulan bilişim sistemleri veya
bilişim verileri, davanın açılmasından itibaren 3 ay içerisinde sahibine iade edilecek. Bu süre
mahkeme tarafından en fazla 6 ay daha uzatılabilecek” açıklamasında bulundu.
18 AY SÜRE
İçerik, yer, erişim ve toplu kullanım sağlayıcılarıyla internet haber sitelerinin yükümlülük ve
sorumluluklarıyla ilgili düzenleme konusunda da bilgi veren Oğuzhan Hasipoğlu, şunları
ekledi:
“Her türlü bilgi ve veriyi üreten içerik sağlayıcıları kullanıma sunduğu içerikten sorumlu
tutulacak. İçeriklerin sunulacağı ortamı sağlayan yer sağlayıcılar ise, kendisine ait olmayan
içerikten sorumlu olmayacak. Ancak yer sağlayıcılar içerikle ile ilgili olarak, kişilerin kendilerine
şikayet başvurusu yapabileceği bir ortamı hazırlamakla yükümlü olacak. Uyar/kaldır adı verilen
bu sistemle şikayete konu verilere işlem yapılacak. Erişim sağlayıcıları olarak tanımlananlar
internet servis sağlayıcıları erişimini sağladığı içerikten sorumlu olmayacak ancak yasa gereği,
trafik verilerini tutmak ve ayrıca erişim engellenmesi kararlarını yerine getirmekten sorumlu
tutulacak.
Belirli yerlerde belirli süre için kişilere internet sağlayan kişiler olan toplu kullanım sağlayıcıları
internet kullan kişilerin suç işlemesi durumunda yapılacak soruşturmada suçluyu bulmak için
ihtiyaç duyulan bilgilerin tutulmasından sorumlu olacak.
Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte faaliyette olan yer, erişim ve toplu kullanım sağlayıcıları ile
internet haber siteleri bir buçuk yıl (18 ay) içinde sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlü
olacak.”
ERİŞİMİN ENGELLENMESİ
Ceza ve hukuk davalarıyla erişimin engellenmesi kararı verilebileceğini belirten Hasipoğlu,
sürecin nasıl çalışacağını şu sözlerle anlattı:
“Erişimin engellenesi kararını sadece mahkeme verebilecek. KKTC mevzuatı kapsamında suç
oluşturan içeriklerin önlenmesi için polis, suç oluşturmayan ancak mağduriyet yaratan
içeriklerin önlenmesi amacıyla ilgili kişi veya kurum Mahkemeye başvurabilecek.

Erişimin engellenmesi kararı önemli bir zararın meydana gelmesini önlemek için verilebilecek.
Erişimin engellenmesi kararı hukuka aykırılığın erişim engeli dışında başka bir tedbirle bertaraf
edilmeyeceği açık olan hallerde verilecek, orantılılık ilkesi dikkate alınacak. Erişimin
engellenmesi kararıyla sağlanması beklenen yararla ihtimal dahilindeki zarar
değerlendirilecek. Bir kişinin menfaatini veya küçük bir zümrenin çıkarlarını korurken, birçok
kişiyi mağdur etmesi ihtimali bulunan bir konuda erişimin engellenmesi kararı verilemeyecek.
Temel hak ve özgürlüklerin Anayasa’nın 11’inci maddesine aykırı şekilde sınırlanması
sonucunu doğuracak biçimde de erişimin engellenmesi kararı verilemeyecek.”
BTHK ERİŞİMİ ENGELLEYEBİLECEK
Oğuzhan Hasipoğlu, terörizm; çocuk pornografisi; Müşterek Bahis Tüzüğü uyarınca
izinlendirilmiş olanlar haricindeki elektronik bahisler; KKTC Bankacılık Yasası’na aykırı olarak
bankalara veya müşterilerine ait sırları açıklamakla sınırlı olmak üzere gecikmesinde sakınca
bulunan hallerde mahkeme kararı olmaksızın BTHK tarafından erişimin engellenmesi kararı
verilebileceğini ifade etti.
Hasipoğlu, “Bu halde, erişimin engellenmesini takip eden 24 saat içerisinde mahkemeye
başvurularak erişimin engellenmesi kararı alınması koşulu olacak aksi halde erişim engeli
kaldırılacak” dedi.
KÜNYESİZ HABER SİTELERİ
İnternet haber siteleri Genel Yayın Yönetmeni veya diğer sorumluların ismini, yayın
merkezinin adresini ve iletişim bilgilerini künyesinde bulundurmakla yükümlü olacağını da
yineleyen Hasipoğlu, “BTHK, yazılı başvuru üzerine künyesiz haber sitelerine erişimi
kaldırabilecek ancak bundan şikayetçi olan kişinin 2 iş günü içinde mahkemeye başvurması
gerekecek. Eğer başvurmazsa erişimin engellenmesi kararı kendiliğinden kalkacak”
açıklamasında bulundu.
CEZALAR NE OLACAK?
Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, bilişim sistemine veya bilişim verisine hukuka aykırı
şekilde erişmenin, müdahale etmenin, verileri bozmanın, silmenin, değiştirmenin,
engellemenin asgari ücretin 10 katından 20 katına kadar para cezası 3 yıldan 5 yıla kadar
hapis cezası veya hem para hem hapis cezasına neden olabileceğini söyledi.
Hasipoğlu, bilişim verisi üzerinde sahtecilik yapanların, bilişim sistemi aracılığıyla dolandırıcılık
yapanların asgari ücretin 100 katından 200 katına kadar para, 8 yıldan 10 yıla kadar da hapis
cezası alabileceğini kaydetti.
Oğuzhan Hasipoğlu, başkasına ait banka, hesap, kredi kartı veya müşteri bilgilerini ele
geçirerek bundan menfaat sağlayanların da asgari ücretin 120 katına kadar para cezasına
veya 10 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya da çarptırılabileceğini aktardı.
Bilişim sistemleri aracılığıyla bir fikri, sanat eserini izinsiz şekilde çoğaltmanın, değiştirmenin,
dağıtmanın, satmanın, yayımlamanın suç sayılacağını vurgulayan Hasipoğlu, bu suçu
işleyenler asgari ücretin 6 katına kadar para cezasına veya 1 yıla kadar hapis cezasına veya
her iki ceza birden verilebileceğini belirtti.
“YASAL BOŞLUK DOLDURULACAK…”
Hükümet değişiklikleri ve görüş birliği sağlamaması nedeniyle tasarının uzun zamandır
komitede beklediğini de anımsatan Hasipoğlu, “Yaklaşık 5 yıldır tartışılan, tasarının komiteden
oy birliği ile geçirilmesi önemli. Ülkede önemli bir yasal boşluk doldurulacak. Bilişim suçlarını
işleyen ve ciddi mağduriyetler yaratan kişiler profesyonel” dedi.

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Restorancılar sınırlamaların kaldırılmasını istiyor Restorancılar sınırlamaların kaldırılmas...

Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği, gün ve saat sınırlamalarının kaldırılmasını talep etti. Birlik tarafından Sağlık Üst Kurulu’na yapı...

Sennaroğlu Seçim Tarihi Açıklaması Yaptı Sennaroğlu Seçim Tarihi Açıklaması Yaptı...

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, BRT’de katıldığı “Manşet +” programında erken seçim tarihine ilişkin değerlendirmelerde bu...

KIB-TEK, borçlu casinoların elektriklerini kesmeye başladı! KIB-TEK, borçlu casinoların elektrikleri...

KIB-TEK, başta yüz binlerce liralık borçları olan işletmeler olmak üzere elektrik faturalarını ödemeyenlerin elektrik enerjilerini kesm...

Hafızlık Kurslarıyla İlgili Madde İptal Edildi Hafızlık Kurslarıyla İlgili Madde İptal ...

“Kur’an Kursu Ve Benzeri Etkinliklerin Eğitim Bakanlığı’nın Denetim Ve Gözetiminde, Din İşleri Başkanlığı Tarafından Yapılmasını Sağlay...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
SON EKLENEN HABERLER
Bakan Çavuşoğlu, Ankara’ya Gidiyor Bakan Çavuşoğlu, Ankara’y...

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cum...

AstraZeneca aşısı 6 merkezde yapılıyor AstraZeneca aşısı 6 merke...

Yoğun talep üzerine 40 yaş üzeri kişilere AstraZeneca aşısı ...

KKTC’nin ilk sualtı robotu “ORCA” denize indi KKTC’nin ilk sualtı robot...

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez sualtı arkeoloji ve doğal yaşamın ar...

Malili kadın 9 çocuk dünyaya getirdi: 5’i kız 4’ü erkek Malili kadın 9 çocuk düny...

Mali Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Mali vatandaşı...

Hindistan’da 688 binden fazla hasta tıbbi oksijene ihtiyaç duyuyor Hindistan’da 688 bi...

Times of India’nın haberine göre, Hindistan Ulusal Has...

Bilim insanları Venüs’ün gizemini çözdü: En yakın komşumuzda bir gün ne kadar sürüyor? Bilim insanları VenüsR...

Daha önceki tahminler arasında tutarsızlıklar olsa da, Güneş...

Pentagon’a ‘UFO’ incelemesi Pentagon’a ‘U...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği, bakanlığın...

Döviz Kurları 4 Mayıs 2021 Döviz Kurları 4 Mayıs 202...

4Mayıs 2021 Salı Döviz Kurları...

DSÖ’den uyarı: Salgında Avrupa’yı zorlu bir 6 ay daha bekliyor! DSÖ’den uyarı: Salg...

Koronavirüs Avrupa’da yeniden büyük hızla yayılırken, ...

Hindistan mutantı ne kadar tehlikeli Hindistan mutantı ne kada...

Bilim insanları coronavirüs vakalarında dünyanın en yüksek a...

Eğitim HABERLERİ