Kıbrıs Volkan
Kıbrıs Volkan

Tatar yüzde 50.8 Akıncı yüzde 49.2

01 Eylül 2020 - 16:56 'de eklendi ve A+A-

Tatar yüzde 50.8 Akıncı yüzde 49.2

Gezici Araştırma Şirketi, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
İKİ AYRI DEVLET
Araştırmaya katılanların % 78,2’si iki ayrı devletli çözüm şekline destek verirken, % 21,8’i ise Rumlarla federasyona dayalı çözüm şekline destek verdi
TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜ
Türkiye’nin garantörlüğü konusunda ne düşünüyorsunuz” sorusuna ise katılımcıların % 81,1’i “aynen devam etmeli”, % 4,1’i “iptal edilmeli”, % 4,9’u ise “AB ve BM garantör olmalı” yanıtını verdi gerektiğini ifade etmektedir.
PARTİLERİN OY ORANLARI
Kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle; UBP % 38.9, CTP % 26.4, HP % 9.9, YDP %8.7, TDP % 7.3, DP % 6.2, TKP % 1.9, MDP % 0.7
BİRİNCİ TUR SONUÇLARI
Kamuoyu araştırmasına göre birinci tur sonuçları ise şöyle; Ersin Tatar % 32,1, Mustafa Akıncı % 33,4, Tufan Erhürman % 16,6, Kudret Özersay % 9.2, Erhan Arıklı % 5.1, Serdar Denktaş % 3.4, Fuat Türköz Çiner % 0.2
İKİNCİ TUR SONUCU
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise sonuç şöyle; Ersin Tatar % 50,8, Mustafa Akıncı % 49,2
Gezici Araştırma Şirketi Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik olarak yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Araştırmanın Amacı ve Önemi Bu araştırma Gezici Araştırma Şirketi tarafından, KKTC genelinde sosyal, ekonomik, politik konular ile ilgili seçmenin algısını belirlemek üzere 21-22- 23 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılmıştır. Araştırma sonuçları ilgili kurumun yapacağı çalışmalarda öngörü kazanması açısından önem arz etmektedir.
Araştırmanın Örneklemi Araştırmanın örneklemi 7 Ocak 2018 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları ve 26 Nisan 2015 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları dikkate alınarak, KKTC genelini temsil edecek nitelikte oluşturarak düzenlenmiştir.
Araştırma 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden, yaklaşık yarısı kadın olmak üzere toplam 112 personelle 4530 katılımcı üzerinden yürütülmüştür. Yapılan çalışmada tüm veriler 6 ilçe ve kırsallarda yüz yüze görüşme metodu ile toplanmıştır. Örneklemin seçilmesinde, tesadüfü örnekleme yönteminden tabakalı örnekleme yöntemi kullanılıp, görüşülecek katılımcıların belirlenmesinde ise cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır. Veri Toplama Aracı Bu araştırma kapsamında hazırlanan anket, ilgili alan yazın dikkate alınarak uzmanlar eşliğinde hazırlanmış çeşitli demografik maddelerin yanı sıra KKTC’nin şuan ki gündemini oluşturan maddeler tasarlanmıştır.
Verilerin Analizi MS Office 2010 Excel ve SPSS 17.0 ortamına veri girişi ve kodlama yapılmıştır. Verilerin analizi sonucu elde dilen oranlar tablolaştırılmıştır. Bunun yanı sıra kategorik değişkenler için ki-kare analizi yapılmıştır rapor edilmiştir. Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir. Araştırmanın hata payı güven aralığı sınırları içerisinde +- 2,5’tir.
GENEL DEĞERLENDİRME
Değerli medya mensupları; Gezici Araştırma Merkezi 2014 yılından buyana Kuzey Kıbrıs da kamuoyu araştırmaları yapmakta, 2015 KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 2018 KKTC milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını neredeyse yüzde 100’e yakın bir doğruluk oranı ile gerek sıralamayı gerekse oy oranlarını tek bilen Gezici Araştırma merkezi olarak üzerimize düşen görev ve sorumluluklarımızla 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak seçim sonucu ile ilgili olarak aynı iddiamızı sürdürüyoruz.
Değerli arkadaşlar; Anketimizin sonuçları incelendiğinde Sayın Ersin Tatar ile Sayın Mustafa Akıncı arasında geçeceğinin kesin olduğu net bir şekilde görülmektedir. İki adayda oylarını bir önceki aya göre biraz daha oylarını artırdı diyebiliriz.
Seçim ilk turda bitmeyecek ve bu iki aday Sayın Akıcı ile Sayın Tatar ikinci tura kalacaklardır. Bu da şu an için birinci turda başa baş bir yarışın devam etmekte olduğunu göstermektedir Ancak ikinci turda Sayın Tatar’ın az farkla da olsa kazanacağını düşünenlerin Akıncı’nın kazanacağını düşünenlerden fazla olduğunu da belirtmekte fayda var. Bu noktada Ģuna dikkatinizi çekmek ve adayların durumları ile ilgili kısa değerlendirmelerimizi sizlere aktarmak istiyorum;
ERSİN TATAR
Sayın Tatar, Pandemi sürecini riskler alarak başarılı şekilde yürüttü. Memurların maaşların tam ödenmesi kesintilerin iade edilmesi memurların güveni kazanmıştır. Kıbrıs Türk halkının büyük bir kesimi de bunu görmektedir. Tatar’ın döneminde Türkiye ile ilişkilerin en üst seviyede olması, Türkiye ile yeni bir İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması Tatar’a büyük artılar getirmektedir. Tatar’ın Türkiye ile ilişkiler yanında Kıbrıs konusundaki söylemleri de, halk arasında sahiplenilmektedir. Tatar’ın, her kesimden insanla sohbet etmesi, halkın arasında olması, her kesimle diyalog kurabilmesi halk arasında ciddi övgüler almaktadır. UBP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması halinde tek başına iktidar olabileceğinin görünmesi, parti tabanında heyecan yaratmaktadır. UBP’nin bütün olarak Genel Başkanı’na sahip çıkması durumunda Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı kesin gözükmektedir. Bazı yaşananlar Ersin Tatar için olumsuz yorumlar yapılmasına yol açmışsa da Tatar’ın artıları hala eksilerinden çok fazladır ve bu kendisini yarışta doğal olarak öne çıkarmaktadır.
MUSTAFA AKINCI
Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim ve Kıbrıs sorunun durağandan da öte bir durumda olması Sayın Akıncı’nın durumunu zorlaştırmaktadır. 2015’teki seçimlerde Kıbrıs sorunu çözeceğim, Maraş’ı açacağım iddialarıyla seçim propagandasını yapan Akıncı, bu konularda hiç bir ilerleme sağlayamadı. Kendisine en çok desteği veren sol kesimde de hayal kırıklığı yaratan Akıncı, sıkışmışlık göstergesi olarak Kıbrıs konusu dışında her konuda açıklama yapmak zorunda kaldı. Akıncı’nın görevi boyunca Kıbrıs konusunda ortaya bir belge dahi konulacak performans sergilemesi halk arasında dikkat çeken bir durum. Kıbrıs Türk halkının, Rumların çözüm istediğine inanmaması, Kıbrıs Türk halkının iki 6 devletli bir çözüme yönelmesi Akıncı’nın eksileridir. Pandemi sürecinin de Akıncı’ya eksi veya artı bir etkisi olmamıştır. Akıncı’nın Bakanlar Kurulu’na başkanlık yaptığı dönemde, ohal ilan edilmesini istemesi, binlerce vakadan bahsetmesi de puan kaybetmesine neden olmuştur. KKTC’nin, Akıncı’nın söylemlerine rağmen, dünyanın en başarılı ülkesi konumunda olması, Akıncı’nın güvenirliğinin de sorgulamasına neden olmuştur. Kıbrıs Türk halkı, her şartta kendisine destek olan Türkiye konusunda da büyük hassasiyet göstermektedir. Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye ile ilişkileri sıfırlayan tavrı, halk nezdinde sorgulanmaktadır. Halk Türkiye’siz bir geleceği görmemektedir. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye ile iyi ilişkiler istemektedir. Bunun yanında onurlu bir duruşu; asla bir kafa tutan anlayış olarak görmemektedir. Kıbrıs Türk halkı yüzde 80’e varan oranla Doğu Akdeniz’de KKTC ve Türkiye’nin politikasını desteklerken; Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, yaşananlar karşısında suskun tavrı kabul görmemektedir. Akıncı’nın yarışı kazanma şansı artık daha zor olacak.
TUFAN ERHÜMAN
Sayın Tufan Erhürman’ın, beklenen çıkışı bir türlü yapamamıştır. Başbakanlık dönemini başarısız şekilde geçiren Erhürman, hem Türkiye hem de Kıbrıs konusunda halkın istediği çıkışları yapmadı. Erhürman’ın, parti içerisindeki ‘Akıncı taraftarları’nı memnun etme düşüncesiyle hareket etmesi, CTP tabanından çok önemli miktarda oyun Akıncı’ya gitmesine engel olmamaktadır. Bunun yanında CTP tabanı, Erhürman’ı Cumhurbaşkanı olarak görmek istemiyor. Parti içerisinde öne çıkan isimlerim kamuoyuna, ‘Akıncı önde’, ‘Akıncı kazanır’ yönünde açıklamalar yapması, Erhürman’ın ikinci tura kalamayacağının da göstergesidir. Sayın Erhürman, doğru politikalar ve çalışmalarla gelecekte Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde öne çıkabilecek adaydır.
KUDRET ÖZERSAY
Sayın Özersay’ın ikinci tura kalma şansı yoktur. Hem pandemi hem de politikaları nedeniyle halk arasında ciddi oranda sorgulanan bir lider konumuna gelmiştir. Halka vaat ettiklerinin dışında hareket etmesi, partisi içerisindeki isimlerin hükümetin bütünlüğü dışında açıklamalar yapması halk arasında tepki çekmektedir. Özersay’ın partisinin muhalefet partisi gibi hareket etmesi kabul edilmemektedir. Her yaşanan krizde, ‘hükümeti bırakırım giderim’ tavrı halk arasında güveni ciddi şekilde azaltmıştır. Özersay’ın ve partisinin sadece kendilerini, ‘her şeyi iyi biliyor’ konumunda görmesi, tüm partileri dışlayan bir anlayışta olması büyük bir handikap. Halk, HP’den beklediğini göremediği için Özersay’ı Cumhurbaşkanı seçmek istememektedir. Cumhurbaşkanlığı şansı çok zayıftır.
ERHAN ARIKLI
Sayın Arıklı’nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı mecburidir. Üçlü koalisyon kurmak için her yolu deneyen Arıklı’nın, parti tabanını tutmak için aday olduğu görülmektedir. Partisinin 3’e bölünmüş görüntüsü, parti içerisindeki tartışmalar kamuoyuna yansımasa da, partililerin bildiği konulardır. Halk arasında en fazla asla oy vermem dediği aday olan Arıklı’nın, başarısız bir seçim geçireceği değerlendirilmektedir.
SERDAR DENKTAŞ:
Sayın Serdar Denktaş, partisinden habersiz şekilde aday olmuştur. Partisi gönülsüz olarak Denktaş’ı destekleme kararı almıştır. Türkiye’nin hassasiyet gösterdiği bir seçimde Denktaş’ın sağ oyları bölecek bir adım atması da not edilmelidir. Denktaş’ın seçimlerde yüzde 2 veya 3 civarında oy alacağı, ikinci tura kalamayacağı görülmektedir. Denktaş’ın tabanının ikinci turda Sayın Tatar’ı destekleyeceğini de belirtelim.
İKİ AYRI DEVLEET
Araştırmaya Katılan Halkın Kıbrıs Sorunu ile İlgili Nasıl Bir Çözüm Getirilmesi ile İlgili Önerisine İlişkin Dağılım
Araştırmaya katılan Halkın Kıbrıs sorunu ile ilgili nasıl bir çözüm önerisi getirilmesi ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 78,2’si iki ayrı devletli çözüm önerisi getirilmesi gerektiğini ifade ederken % 21,8’i Rumlarla federasyon getirmesi gerektiğini ifade etmektedir.
TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜ
Araştırmaya Katılan Halkın Türkiye’nin Garantörlüğü Konusunda Ne Düşündüğüne İlişkin Dağılım Araştırmaya katılan halkın Türkiye’nin garantörlüğü konusunda ne düşündüğüne ilişkin dağılım incelendiğinde % 81,1’i aynen devam etmesi gerektiğini ifade ederken % 4,1’i iptal edilmesi gerektiğini ve % 4,9’u ise AB ve BM’nin garantör olması gerektiğini ifade etmektedir.
AKINCI BAŞARISIZ
Araştırmaya Katılan Halkın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 5 Yıllık Görev Süresince Kıbrıs Konusundaki Performansını Nasıl Bulduğuna İlişkin Dağılım Araştırmaya katılan Halkın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 5 yıllık görev süresince Kıbrıs konusundaki performansını nasıl bulduğuna ilişkin dağılım incelendiğinde % 45,7’si başarılı bulduğunu ifade ederken % 54,3’ü başarısız bulduğunu ifade etmektedir.
AKINCI’NIN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ OLUMSUZ
Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’na Göre Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye ve KKTC ile İlişkilerin Geliştirilmesinde Nasıl Bir Rol Oynadığı ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım Araştırmaya katılan KKTC Halkı’na göre Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye ve KKTC ile ilişkilerin geliştirilmesinde nasıl bir rol oynadığı ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 31’i olumlu katkı yaptığını ifade ederken % 58,3’ü olumlu katkı yapamadığını ifade etmektedir.
TATAR BAŞARILI
Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye Ziyareti Sonrasında 100 Yataklı Hastane Yapımını Nasıl Değerlendirdiğine İlişkin Dağılım Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye ziyareti sonrasında 100 yataklı hastane yapımını nasıl değerlendirdiğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 57,8’i olumlu bulduğunu ifade ederken % 29,9’u olumsuz bulduğunu ifade etmektedir.
MAVİ VATAN KORUNMALI
Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Mavi Vatan İçerisinde Türkiye’nin KKTC Halkı’nın Haklarının Korunması için Sismik Araştırma ve Sondaj Çalışmalarını Nasıl Değerlendirdiğine İlişkin Dağılım Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın mavi vatan içerisinde Türkiye’nin KKTC Halkı’nın haklarının korunması için sismik araştırma ve sondaj çalışmalarını nasıl değerlendirdiğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 76,8’i desteklediğini ifade ederken % 13,4’ü desteklemediğini ifade etmektedir.
BAŞKANLIK SİSTEMİ
Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’na Göre Kuvvetler Ayrılığına Dayalı Çağdaş Bir Başkanlık Sistemi, İstikrarlı Hükümetlerin Ülkeyi Yönetmesi Açısından Gerekli Olup Olmaması ile İlgili Görüşlerine İlişkin Dağılım Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın kuvvetler ayrılığına dayalı çağdaş bir başkanlık sistemi, istikrarlı hükümetlerin ülkeyi yönetmesi açısından gerekli olup olmaması ile ilgili görüşlerine ilişkin dağılım incelendiğinde % 58,3’ü gerekli olduğunu ifade ederken % 29,3’ü gereksiz olduğunu ifade etmektedir.
UBP ÖNDE
Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın Yarın Milletvekili Seçimi Olsa Oyunu Nasıl Kullanmak İstediğine İlişkin Dağılım
Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın yarın milletvekili seçimi olsa oyunu nasıl kullanmak istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 38,9’u UBP’ye oy vermek istediğini ifade ederken % 26.4’ü CTP’ye oy vermek istediğini ve % 9,9’u HP’ye oy vermek istediğini ifade etmektedir.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım
Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde, % 32,1’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken, % 33,4’ü Mustafa Akıncı’ya ve % 16,6’sı ise Tufan Erhürman’a oy vermek istediğini ifade etmektedir.
İKİNCİ TUR
Araştırmaya Katılan KKTC Halkı’nın 2020 Yılında Gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Seçim 2. Tura Kalsa ve Adaylar Sn. Tatar ve Sn. Akıncı Olsa Kime Oy Vermek İstediğine İlişkin Dağılım Araştırmaya katılan KKTC Halkı’nın 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçim 2. Tura Kalsa ve adaylar Sn. Tatar ve Sn. Akıncı olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 50,8’i Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 49,2’si Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Halk iki devletli çözüm istiyor Halk iki devletli çözüm istiyor

Gezici Araştırma Merkezi’nin yaptığı araştırma sonuçlarında Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin garantörlüğü, Mavi Vatan, çözüm şekli ve k...

Tatar sarayda UBP iktidarda Tatar sarayda UBP iktidarda

Seçimlere yönelik olarak yapılan son kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ...

UBP Cumhurbaşkanı adayı Tatar Yolumuz iki devletli çözüm yoludur UBP Cumhurbaşkanı adayı Tatar Yolumuz i...

NACAK GAZETESİ- Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, güçlü bir devletin ancak ve ancak...

“Öğrenciler mutlaka KKTC’ye gelecek” “Öğrenciler mutlaka KKTC’ye gelecek”...

NACAK GAZETESİ- Başbakan Ersin Tatar, üniversitelerde yüz yüze eğitimi sağlayacak şartlar üzerinde titizlikle çalıştıklarını belirterek...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
SON EKLENEN HABERLER
Halk iki devletli çözüm istiyor Halk iki devletli çözüm i...

Gezici Araştırma Merkezi’nin yaptığı araştırma sonuçlarında ...

Tatar sarayda UBP iktidarda Tatar sarayda UBP iktidar...

Seçimlere yönelik olarak yapılan son kamuoyu araştırmasının ...

UBP Cumhurbaşkanı adayı Tatar Yolumuz iki devletli çözüm yoludur UBP Cumhurbaşkanı adayı T...

NACAK GAZETESİ- Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, B...

Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropulu; Ana hedefimiz Türk askerini Kıbrıs’tan göndermek Yunanistan Cumhurbaşkanı ...

NACAK GAZETESİ- Fileleftheros gazetesi Yunanistan Cumhurbaşk...

Sözde “Güzelyurt Belediye Başkanı” Haciavraam; Güzelyurt Rumlarındır Sözde “Güzelyurt Belediye...

NACAK GAZETESİ- Sözde “Omorfo Belediye Başkanı” Viktoras Hac...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz; KKTC’nin haklarını savunuyoruz AK Parti Genel Başkan Yar...

NACAK GAZETESİ- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılm...

“Öğrenciler mutlaka KKTC’ye gelecek” “Öğrenciler mutlaka KKTC’...

NACAK GAZETESİ- Başbakan Ersin Tatar, üniversitelerde yüz yü...

Kamil ÖZKALOĞLU; Tek Egemenlik Savunulamaz Kamil ÖZKALOĞLU; Tek Ege...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’nde halkın temsilcisi ...

Atilla ÇİLİNGİR;  Akdeniz’deki Enerji mi Yoksa Kıbrıs mı? Atilla ÇİLİNGİR; Akdeni...

Yaklaşık yarım asırdan fazla bir zamandır süregelen Kıbrıs a...

Aydın AKKURT; Müzakereler kaldığı yerden mi başlamalı? Aydın AKKURT; Müzakerele...

Kıbrıs konusu ile ilgili olarak müzakerelerin yeniden başlam...

Eğitim HABERLERİ