Reklamı kapat
Reklamı kapat
Kıbrıs Volkan
Kıbrıs Volkan

Yüzbaşı Cengiz Topel’in otopsi raporu… Bu vahşeti unutma!

08 Ağustos 2019 - 9:24 'de eklendi ve A+A-

Yüzbaşı Cengiz Topel’in otopsi raporu…  Bu vahşeti unutma!

NACAK GAZETESİ- Uçağı vurulduktan sonra paraşütle atlayan Yüzbaşı Topel Rumlar tarafından esir alınarak, işkencede katledildi. Yüzbaşı Topel’in naaşı , 11 Ağustos 1964’ günü Uluslararası Kızıl Haç örgütünden Mr.Boisser ve
Mr. Andre tarafından Lefkoşa Rum Hastanesi’nden alınarak
Lefkoşa Türk Genel Hastanesi’ne bir tabut içinde çıplak olarak getirildi.

Yapılan otopside, Yüzbaşı Topel’in başına, gözlerine, omuzlarına , ellerine ve kollarına sert ve kesici cisimlerle vurulduğu, kaburga kemiklerinin kırıldığı, ciğerlerinin parçalandığı ve canlı iken yakın mesafeden defalarca kurşunlandığı tespit edildi.

Şehidin cesedi, 11 Ağustos 1964’te Uluslarası Kızıl Haç’tan Mr.Boisser ve
Mr. Andre tarafından Lefkoşa Rum Hastanesi’nden alınarak saat 22.00’a doğru
Lefkoşa Genel Hastanesi’ne bir tabut içinde çıplak olarak getirilmiştir.
Muayenenin tarihi 11 Ağustos 1964 saat 22.30’dur. Yapılan muayene sonucunda
aşağıdaki otopsi raporu yazılmıştır.
OTOPSİ RAPORU
Müteveffanın Adı: Hakkı Cengiz TOPEL
Cesedin Kimliğini Tanıyan Şahıs: Tğm.Yalçın ORAY, Kıbrıs Türk Alayından
Yaş ve Cinsiyeti: 29, Erkek
Boyu: 1.70
Göz rengi: Kahverengi
Saç rengi: Açık Kahve
Takribi Ölüm Zamanı: 6-48 saat evvel
Otopsi, Dr. Mustafa Fahri DİKENGİL tarafından; Danimarka Askeri Birliği
doktorlarından Bnb. Kristensen PETER ve Tğm. SORENSEN, Türk Alayı
doktorlarından Cerrah Yzb. Yaşar KILIÇASLAN, Kızılay Hastanesi
doktorlarından Cerrah İsmail Hakkı ÖMERCİ ve Kıbrıs Türk Genel Hastanesi
doktorlarından Cerrah Kaya BEKİROĞLU’nun huzurunda yapılmıştır.
1.CESEDİN DIŞ MUAYENESİ
Sağ göz kapaklarında morluk ve göz beyazı altında
kanama mevcuttur. (Künt bir darbe ile meydana gelmiştir.) Sağ burun
deliğinde kan mevcuttur. Başın saçlı derisi muttad olmayan şekilde iki şakak
arası kesilerek birleştirilmiştir. Çene kemiğinin her iki tarafında ve çene
ucunda deride sıyrık ve yaralar görüldü. Sol göz kapağı üzerinde kesik yara.
Boyunda troid kıkırdağında Pubis kemiğine kadar uzanan ve orta hatta
dikilmiş otopsi kesiti. Boyunun bütün sağ yanını kapsayan ekimoz sahası ve
ciltte sıyrık yara. Bütün sağ omuz ve kürek kemiği sahasını kaplayan ekimoz
sahası(vuruk). Sağda arka axılla hattı ve 19’uncu kaburga üzerinde kenarları
ekimotik 1.5×1/2 cm. boyutunda kurşun deliği. (Bu delik ölümden sonra her
iki tarafa doğru kesilerek genişletilmiştir.) Sağ ön axılla hattı ve 19’uncu
kaburga üzerinde 1/2 cm. çapında kenarları emikozlu ikinci bir kurşun
deliği. Solda sekizinci kaburga üzerinde, bel kemiğinden 2 cm. uzakta bir
kurşun deliği ile orta axılla hattı ve aynı kaburga üzerinde kurşun çıkış
deliği. (Bütün bu kurşun delikleri hayatta iken yapılmıştır.) Her iki kol
kubital çukurlar ve sağ sırtında injeksiyon delikleri, sağ el sırtında
emikoz ve sol elde ödem. Sırtta post mortem morluk. Sağ kolun ortasından
başlayıp yukarıya omuza ve bunun çevresinden sağ kürek kemiğinin alt ucuna
kadar uzanan post mortem yapılmış bir cilt kesiti. Sağ kaburga boyunca devam
eden bir Torakotomi kesiti. (Hayatta ve ameliyat esnasında yapılmış ve
muntazam dikilmiştir.)
Skrotümda emikoz. Sol uyluğum orta ve arka yüzünde bir cm. çapında bir
kurşun yarası. Bu yaranın kenarları her iki tarafa uzatılmıştır. Uyluğun 1/3
üst kısmında ve önde 2 cm. çapında ikinci bir kurşun yarası görülmüştü. Bu
kurşun yarasını çevreleyen cilt, emikozludur. Sol uyluktaki kurşun
delikleri, giriş ve çıkış delikleridir. Sağ kolun 1/3 üst dış kısmında 1/2
cm çapında, kenarları emikozlu cilt görüldü ki bu da hayatta iken meydana
gelmiştir. Bu yara da ölümden sonra kesilerek genişletilmiştir.
2.CESEDİN RÖNTGEN MUAYENİSİ
Sağ kürek kemiğinde muteaddid kırıklar tesbit
edildi. Sağ 6, 7 ve 8’inci kaburgaların arka uçları kırık.
3.CESEDİN İÇ MUAYENİSİ
Sağ omuzda evvelce tarif edilen morluğun
derinliklerinde, adeleler içinde mebzul kanama mevcuttur. Keza sağ kürek
kemiğinin alt yarısı parçalanmıştır. Cesedin evvelce tarif edilen orta
hattaki otopsi kesidinin dikişleri kesilerek açıldı ve göğüs kafesinin kesik
duran ön kısmı yerinden dışarı alındı. Her iki pleura boşluğunda “kesik”
duran akciğerler ve beyin dışarı alındı. (Bu uzuvlar otopsiden sonra göğüs
boşluğuna konmuştur.) 4’üncüden 7’inciye kadar kaburgaların arka uçlarının
kırık olduğu görüldü. Keza bu hizada pariental pleura ile interkostal
adelelerin yırtılmış olduğu tesbit edildi. Bu civardaki göğüs duvarı içinde
kanama görüldü. (Bu yara sahası daha önce 8’inci kaburga ve bel kemiği yanı
civarında tarif edilen kurşun deliğine tekabül ediyor.) Sağda Torakomi
hattına tekabül eden yerdeki pleuranın içten cerrahi dikiş ile dikildiği
görüldü. Göğüs duvarının iç yüzünde evvelce 11’inci kaburganın ön koltuk
altı bölgesinde tarif edilen kurşun yarasına tekabül eden bir kurşun çıkış
deliği görülmüştür.
Evvelce otopsi esnasında kesilerek çıkarılan sağ akciğerin üzerinde
müteaddid katgül cerrahi dikiş iplikleri görülmüştür. Dikişlerin cerrahi
müdahale esnasında yapıldığı aşikardır. Akciğer, bundan önceki otopsi
esnasında bu dikişler hizasından müteaddit yerlerden kesilmiştir.
Tarafımızdan bu akciğere yapılan müteaddit kesikler akciğer nescinde kanama
sahaları gösteriyor. Bu kanama sahalarının kurşun yaralaması neticesinde
meydana geldiği aşikardır. Bu bölgenin akciğer nesci çok gevşektir.
Sol göğüs duvarının 8’inciden 10’uncuya kadar kaburgalar hizasına kadar
uzanan bir sahada pleura altında taze kanama sahaları tespit edildi. Bu
arızalar evvelce tarif edilen sol göğüs duvarındaki kurşun yaralarına
tekabül etmektedir. Sol akciğerin alt fussunda mediastinal bölgesinin nesci
içinde kanama görüldü.
Kalp yerinde bırakılmıştır. Kalbin ön yüzünde epicardium üzerinde bir iki
kesit görülmüştür. Kalbin pulmoner arter kolları evvelce yapılan otopsi
esnasında kesilmişti. Sol diafragma adelesi içinde taze kanama görülmüştür.
Karaciğerde müteaddit kesikler mevcuttur. Bunlar önceki otopsi esnasında
yapılmıştır. Karaciğerde herhangi bir yaralanma mevcut değildir. Karın
boşluğunda ve diğer karın organlarında patalojik bir bulgu tespit edilmedi.
Başta saçlı derideki dikiş sicimleri kesilmiş ve kesik kafatası
kaldırılmıştır.
4.NETİCE
Boynun sağ yanındaki sıyrık ve ekimoz sahası bu bölgeye yapılmış
bir trauma ile ilgilidir. Sağ gözdeki morluk , göze sert
bir cisimle vurma neticesi ile meydana gelmiştir. Sağ
omuzdaki vuruk saha ile kürek kemiğinin kırılması bu sahaya künt bir cisimle
vurma neticesi meydana gelmiştir. Göğsün sağ
yanında 11’inci kaburga üzerinde arkada ve önde görülen kurşun delikleri,
arkadan atılan bir kurşunun, arkadan öne ve yukarıdan aşağı doğru bir geçit
takip ederek sağ kaburgaların arka uçlarını da kırdıktan sonra, sağ
akciğerin alt fussunu parçalamış ve ön yandan çıkmıştır. Sol yandaki
delikleri de, arkadan atılan bir kurşunun, yukarıdan aşağıya ve arkadan öne
bir geçit takip ederek göğüs duvarı içinden geçip önden çıktığı bir
deliktir. Bu kurşunun yaptığı sarsıntı neticesi sol akciğerin alt fussunda
kanama yapmıştır. Sol bacaktaki iki kurşun yarası giriş ve çıkış
deliklerinin, merminin arkadan öne ve aşağıdan yukarıya doğru bir seyir
takip ettiğini gösteriyor.
Hulusa olarak, maktülün yakın bir mesafeden ve arkadan ateşli bir silahla
vurulduğu ve cerrahi müdahaleye rağmen aldığı yaralardan öldüğü
anlaşılmaktadır. Sırttaki mermi giriş deliklerinin yerlerinde maktüle
muhtelif istikametlerden ateş edildiğini farz edebiliriz. Sağ göğüsteki
yaranın arkadan öne, yukarıdan aşağıya istikametinde atılmış bir kurşun
tarafından, sol göğüsteki yaralar ise yine kurşun arkadan öne ve yukarıdan
aşağıya bir istikamette atılmasıyla meydana geldiğini kabul ediyoruz. Sol
bacaktaki yaralar yine arkadan öne; fakat aşağıdan Yukarıya doğru bir
istikamette atılmıştır.
Dr. Mustafa F. DİKENGİL- Dr. Kristensen PETER Major (UNFICY)-Dr. Soensen Finn H. (UNFICY)- Dr. Yaşar Kılıç ARSLAN (Türk Alayında Yüzbaşı)-Dr. İsmail Hakkı ÖRMECİ (Kızılay İlk Yardım Hastanesi Başhekimi)- Dr. Kaya BEKİROĞLU (Kıbrıs Türk Genel Hastanesi Kd. Operatörü),

Etiketler :
İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
Hatalar zinciri Hatalar zinciri

Rumların 1960 Antlaşmaları’ndan kurtularak Kıbrıs’a sahip çıkma eylemleri doludizgin devam etmektedir. Toplu mezarlar ve soykırım teşeb...

Rumların Gazı  Ticari Amaca Uygun Değil Rumların Gazı Ticari Amaca Uygun Değil...

GKRY Afrodit rezervuarın kaynaklar raporunda tahmin edilen rezerv miktarı veya ticari olup olmadıkları üzerinde önemli bir etkiye neden...

FEDERASYON SALATASI  Fuat VEZİROĞLU FEDERASYON SALATASI Fuat VEZİROĞLU

Zorlu Töre demiş ki: – Rum bize el uzattı da biz mi göremiyoruz? *** İlâhi Zorlu… Zorlu adamsın… Ama bir eksiğin-aksağın olsa ger...

Rum-Yunan ikilisi nereye koşuyor? Rum-Yunan ikilisi nereye koşuyor?

Berlin’de 25 Kasım’da emperyalist güçlerin denetiminde gerçekleşen üçlü görüşmenin sonuçları ortada. Çözüm için “ille de federasyon” de...

BU HABER HAKKINDA GÖRÜŞLERİNİZİ BELİRTMEK İSTER MİSİNİZ?(Yorum Yok)
SON EKLENEN HABERLER
Buzullar Erise Bile Kıbrıs Konusu Çözülmez Buzullar Erise Bile Kıbrı...

Bundan birkaç ay önce National Geographic’in uzmanları dünya...

Hatalar zinciri Hatalar zinciri

Rumların 1960 Antlaşmaları’ndan kurtularak Kıbrıs’a sahip çı...

Rumların Gazı  Ticari Amaca Uygun Değil Rumların Gazı Ticari Ama...

GKRY Afrodit rezervuarın kaynaklar raporunda tahmin edilen r...

FEDERASYON SALATASI  Fuat VEZİROĞLU FEDERASYON SALATASI Fuat...

Zorlu Töre demiş ki: – Rum bize el uzattı da biz mi gö...

Rum-Yunan ikilisi nereye koşuyor? Rum-Yunan ikilisi nereye ...

Berlin’de 25 Kasım’da emperyalist güçlerin denetiminde gerçe...

Üstel;  Doğal güzellikleri korumak önceliğimiz Üstel; Doğal güzellikler...

NACAK GAZETESİ- Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, “Kuzey Kı...

Akar;  Kimse Kıbrıs’ta bizden taviz beklemesin Akar; Kimse Kıbrıs’ta bi...

NACAK GAZETESİ- Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NA...

“Akıncı’nın fikirleri Türkiye’de rahatsızlık yaratıyor” “Akıncı’nın fikirleri Tür...

NACAK GAZETESİ- Meclis’te konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Ar...

Özersay;  Kıbrıs’ta federasyon için gerekli şartlar yok Özersay; Kıbrıs’ta feder...

NACAK GAZETESİ- Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudr...

SAHTE PIRLANTA NASIL ANLAŞILIR SAHTE PIRLANTA NASIL ANLA...

NACAK GAZETESİ -Sahte pırlanta aslında pırlanta olmayan bir ...

Eğitim HABERLERİ