Kıbrıs Volkan
Kıbrıs Volkan
Kamil Özkaloğlu Kimdir?
Mail : [email protected]

Kamil Özkaloğlu TÜM YAZILARI
Kamil ÖZKALOĞLU; İbret Dolu Günler Kamil ÖZKALOĞLU; İbret Dolu Günler

Günlerden Salı, 31 Aralık 1963. Dünya, yeni yılı karşılamak için coşku ve sevinç ile harıl harıl çalışıyor. Hazırlıklar sın aşamasında. Aralık ayının son günleri hep Kıyamet günü söylentileri ve kehanetleri ile anılır. 5-6 milyar nüfuslu dünyanın acaba kaçta kaçı Kıbrıs’ta Türkler için 10 gündür Kıyamet Günlerinin yaşandığının farkında? Acaba dünya ülk...

Kamil ÖZKALOĞLU; Köpek Yarışları Kamil ÖZKALOĞLU; Köpek Yarışları

Modern(!) ülkelerde biliyorsunuz köpek yarışları yapılır. Köpek yarışlarının geçmişi çok eskilere dayanır. En çok kullanılan yarış köpeği cinsi tazı’dır. Önceleri, bir tavşan salıverirlerdi arkasından da tazıları serbest bırakırlardı. Hangi tazı tavşanı yakalarsa birinci ilan edilirdi. Bir zaman sonra, Hayvanları Koruma Derneklerinin şiddetli, haklı tepkiler...

Kamil ÖZKALOĞLU; Anasını Bile Sattırırlar Kamil ÖZKALOĞLU; Anasını Bile Sattırırlar

Refah düzeyi yüksek, zengin ülkelerin hiçbirinin kendi hudutları içindeki doğal yeraltı kaynakları ve olanakları, bu zenginliğe ulaşabilmeleri için yeterli değildi. Bugün, halklarının refah düzeyini en üst düzeylere taşımış olan zengin ülkelerin tümü, bu refah düzeyini ve zenginliklerini; emeklerini ve yer altı kaynaklarını sömürerek, halklarının refah düzey...

Kamil ÖZKALOĞLU; Dr. Fazıl Küçük Kamil ÖZKALOĞLU; Dr. Fazıl Küçük

Lefkoşa’da İlk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra; Tıp öğrenimini, İstanbul Dar-ül Fünun Tıp Fakültesi, Fransa ve İsviçre Lozan Üniversitesi’nde tamamladı. Bir Dâhiliye Mütehassısı olarak adaya döndükten sonra Lefkoşa’da açtığı özel kliniğinde serbest hekim olarak çalışmaya başladı. Her zaman halkın içinde, her zaman fakirin arkasında olm...

Kamil ÖZKALOĞLU; Hatay Kurtuluş Savaşı Kamil ÖZKALOĞLU; Hatay Kurtuluş Savaşı

Hatay, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Misak-ı Millî Hudutları dışında kalmış gerçek Türk toprağıdır. Kıbrıs gibi, KKTC gibi. Stratejik önemi nedeni ile Hatay’a sahip çıkmak isteyenler vardı, sömürgeci, Emperyalist Fransa gibi, Suriye gibi. Hatay da bir Kurtuluş Savaşı vermiştir kurtuluşunu ve Anavatanla birleşmesini sağlamak için. Bu Kurtuluş Savaşı da dahili ve...

Kamil ÖZKALOĞLU; Soykırım Hakkında Kamil ÖZKALOĞLU; Soykırım Hakkında

Yapılan bir araştırmada, Amerika’nın keşfedildiği yıllardaki yerli nüfusunun 100-150 milyon civarında olduğu tahmin edilmiştir. 20. yüzyıl başlarında yapılan bir sayımda ise Amerika’daki yerlilerin nüfusunun 1 milyon civarında olduğu anlaşılmış. Bu da demek oluyor ki dünya tarihinin en büyük soykırımı Amerika yerlilerine uygulanmış. Yakın tarihim...

Kamil ÖZKALOĞLU;  Kissinger’in Söyledikleri Kamil ÖZKALOĞLU; Kissinger’in Söyledikleri

İçimizde sömürgeci, emperyalist ABD hayranları, beslemeleri ve hizmet edenleri var. Hayret edilecek ama ABD hayranları arasında bu ülkenin “solcu”, “sosyalist”, “Marksist” geçinen sahtekarları da var. İşte, ABD Dışişleri Bakanı Kissinger’in 1974’te ABD’nin ipliğini pazara çıkaran açıklamaları: «Biliyorsunuz, Amerika, dışarıya satamazsa üretim artığını, çatla...

Kamil ÖZKALOĞLU; Fransızların Cezayir Soykırımı Kamil ÖZKALOĞLU; Fransızların Cezayir Soykırımı

Mazlum ülkeleri işgal ederek, insanlarını öldürerek, karın tokluğuna çalıştırarak, kültürlerini yok ederek, yer altı kaynaklarını çalarak sömürmeyi marifet saymış ve yaşam felsefelerini bunlar üzerine kurmuş soysuz bir millettir Fransızlar. Zaten çoğu, kendileri gibi ayni yaşam felsefesini benimsemiş, ayni deneyimlerden geçmiş, ayni soysuzluklara imza atmış ...

Kamil ÖZKALOĞLU; Bugün Neden Bu Durumlardayız? Kamil ÖZKALOĞLU; Bugün Neden Bu Durumlardayız?

1974 Barış Harekatı’ndan birkaç gün önce ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger bir CIA yetkilisine şunları söylüyordu: “Biliyorsunuz, Amerika, dışarıya satamazsa üretim artığını, çatlar, insanlar birbirlerini yer. Zorunlu olarak emperyalist bir politika izliyoruz. Ne Vietnam’da, ne Kamboçya’da, ne Kıbrıs’ta insanların ölmesini ben şahsım adı...

Kamil ÖZKALOĞLU;  Federasyoncuların Korkulu Rüyası Kamil ÖZKALOĞLU; Federasyoncuların Korkulu Rüyası

Anayasamızın 12. Maddesi aynen şöyledir; “Bu Anayasanın hiçbir kuralı, herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye, zümre ve sınıfa, bu Anayasa ile güvence altına alınan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk Halkının hak ve statüsünün değiştirilmesini veya tanınan temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılmasını amaçlayan hareketlere girişmek ve faaliy...

Kamil ÖZKALOĞLU; 30 Aralık 1963 Günlüğü Kamil ÖZKALOĞLU; 30 Aralık 1963 Günlüğü

Fikret Hüseyin Taşkent (Dohni) köyü bölgesinde Rumlar tarafından şehit edildi. Lefkoşa’da Yeşil Hat çizildi: İngiliz temsilcisi Sandys başkanlığında Türkiye, Yunanistan, Kıbrıs Türk ve Rum temsilcilerinden oluşan “Siyasi Komite” Lefkoşa’nın ateşkes hattının her iki tarafın da, İngiliz birliklerinin gözetimi altında bulunacak bir tarafsız bölge saptanmasına v...

Kamil ÖZKALOĞLU; Zor Yılların Coşkulu Günleri Kamil ÖZKALOĞLU; Zor Yılların Coşkulu Günleri

Kıbrıs Türklerinin tarihinde, 82 yıllık sömürge dönemi en zor yıllarını oluşturmuştur. 82 yılın 70’inde adeta kaderi ile baş başa kalmış, deyim yerinde ise; kendi yağı ile kendi ciğerini kavurmuştur… Ancak 70 yıllık acı deneyimlerin yaşandığı yalnızlık yıllarını da aydınlatan, umutlandıran, coşku yaratan unutulmaz günlerin yaşandığı da olmuştur. Türkiye Dışi...

Kamil ÖZKALOĞLU; Ayvasıl’ın (Türkeli’nin) Acı Hikayesi Kamil ÖZKALOĞLU; Ayvasıl’ın (Türkeli’nin) Acı Hikayesi

Lefkoşa’nın 16 Km uzağında karma bir köy Türkeli… Rumlar 100 hane, Türkler 20 hane idi… Gecenin bir saatinde okullarında toplandı Rumlar… Ellerinde silahları, sayısız kurşunları ve el bombaları ile… Daha sonra çıktılar okuldan topluca, döküldüler köy sokaklarına… Kudurmuş itler gibi bağırarak yürüdüler Türk Mahallesine… Türkeli Köyünde Türk evleri ışıksız, k...

Kamil ÖZKALOĞLU; Öncelikli Hedefimiz Kamil ÖZKALOĞLU; Öncelikli Hedefimiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve Kıbrıs Türklerine karşı sürdürülen saldırı, yok etme ve bu coğrafyadan sürme planları, Avrupa’nın Türkiye’ye ve Türk Halkına karşı sürdürdüğü saldırı, yok etme ve bu coğrafyadan sürme planlarından farklı düşünülemez. Bu planların geçmişi ta 1800’lü yılların başlarına kadar uzanır. Aslında bu planlar, asırlar öncesinin inti...

Eğitim HABERLERİ