Kıbrıs Volkan
Kıbrıs Volkan
Cemal Aslan Kimdir?
Mail : [email protected]

Cemal Aslan TÜM YAZILARI
Cemal ASLAN;  Allah Türkiye’yi başımızdan eksik etmesin. Cemal ASLAN; Allah Türkiye’yi başımızdan eksik etmesin.

Anavatan Türkiye’miz tehdit edilecek, sopa gösterilecek ülke değil. AB bildirisindeki “AB, Türkiye ve Doğu Akdeniz’deki durumla ilgili konularda ABD ile koordinasyon sağlamaya çalışacaktır” ibaresi Türkiye’ye karşı takınılan tehditkar, hasmane tavrın bir başka ifadesidir. Anavatan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini gerekçe göstere...

Cemal ASLAN yazdı;  Bilginiz Olsun Cemal ASLAN yazdı; Bilginiz Olsun

Yunanistan; Girit, Kaşot, Çoban, Rodos, Meis hattını ilgili kıyı kabul ederek Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den dışlamaya çalışmakta, GKRY ile birlikte ortay hatları esas alıp bunları hakkaniyete uygun hale getirmekten kaçınarak Türkiye’ye sadece Antalya Körfezi ile sınırlı çok az bir kıta sahanlığı ve MEB alanı bırakmaya yönelik hareket etmektedir. Rum-Yunan ikil...

Cemal ASLAN yazdı;  Meis Gerçeği Cemal ASLAN yazdı; Meis Gerçeği

Doğu Akdeniz’de Meis ve Rodos adası çevresinde Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan “Navtex” gerginliğin ardından tansiyon yükseldi. Buraya kapsamlı olarak Meis gerçeğini, Atina’nın tezlerini ve hukuki dayanaklarımızı özetliyorum. Yunanistan’ın resmi tezi Meis, Karaada ve Fener Adası’nın bir “takımada” oluşturduğu iddia...

Cemal ASLAN yazdı;  Kıta Sahanlığı Cemal ASLAN yazdı; Kıta Sahanlığı

BM sözleşmesine göre, kıta sahanlığının sınırlandırılmasıyla ilgili şartlar şöyle: “Sahilleri bitişik veya karşı karşıya bulunan devletler arasında kıta sahanlığının sınırlandırılması, hakkaniyete uygun bir çözüme ulaşmak amacıyla, Uluslararası Adalet Divanı Statüsü’nün 38. maddesinde belirtildiği şekilde, uluslararası hukuka uygun olarak anlaşma ile y...

Cemal ASLAN yazdı;  Uluslararası Dava Kararları Cemal ASLAN yazdı; Uluslararası Dava Kararları

Rum-Yunan ikilisine ve Haçlı – Siyonist ittifakına Doğu Akdeniz’de Türkiye – GKRY – Yunanistan Deniz Yetki Alanları Paylaşımını tam olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine atfen hukuki zeminin ne olduğunu anlatamadım galiba. ULUSLARARASI DAVA KARARLARI ve uygulamalarda yer alan örneklerle bir daha anlatayım; Meis Adası, Türkiye...

Cemal ASLAN yazdı;  Adalar Anakaralar Kadar Kıta Sahanlığına Sahip Olmaz Cemal ASLAN yazdı; Adalar Anakaralar Kadar Kıta Sahanlığına Sahip Olmaz

Söz konusu Adalar, Yunan ana karası ile Anadolu kıyıları arasında çizilen ortay hatta bakarak “Ters Tarafta” yer alan adalar olduklarından, sınırlandırma konusunda kıyı oluşturamaz ve karasuları dışında kıta sahanlığına sahip olamaz. (Wrong Side of the Median Line – Medyan Hattının Yanlış Tarafı; Bu benim kişisel bir görüşüm değil. Uluslararası Adalet ...

Cemal ASLAN yazdı;  Türkiye-Libya “Deniz Sınırları Anlaşmasının” Hukuki Boyutu Cemal ASLAN yazdı; Türkiye-Libya “Deniz Sınırları Anlaşmasının” Hukuki Boyutu

Rum-Yunan ikilisinin, Türkiye ile Libya arasında hakça paylaşım ilkesi üzerine kurulu olan anlaşmaya karşı çıkmasının uluslararası hukukta karşılığı bulunmuyor. Uluslararası hukukta veya Uluslararası Adalet Divanı’nda Libya ile yapılan anlaşmada Türkiye ve Libya ana karalarının Akdeniz’e bakan cephelerinin uzunluğu esas alındı. Bu nedenle; Yunanistan’ın Giri...

Cemal ASLAN yazdı;  Doğu Akdeniz ve İzlenen Politikalar Cemal ASLAN yazdı; Doğu Akdeniz ve İzlenen Politikalar

Doğu Akdeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervleri bölgenin stratejik önemini artırmıştır. Bu durum gerek bölge aktörlerinin, gerekse bölge dışı aktörlerin Doğu Akdeniz’in taşıdığı potansiyelden faydalanmak için bölgeye yoğun ilgi göstermesine neden olmuştur. Nitekim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de Doğu Akdeniz’den daha fazla yararlanmak amacıyla burada münhasır ek...

Cemal ASLAN; Amerikan Oyunu Cemal ASLAN; Amerikan Oyunu

ABD’nin Yunanistan elçisi Geoffrey Pyatt, Türkiye’nin Akdeniz’deki 1792 km. kıyısını görmüyor, Yunan adalarının MEB’e sahip olduğunu açıklıyor, güvenliği de garanti ediyor. Bilginiz olsun; Adalar, karasuları kadar münhasır ekonomik bölgeye sahiptir. Adalar, anakaralarla bir değildir. Uluslararası deniz hukukunun zırhlı bir kuralı, ...

Cemal ASLAN;  Deniz Hukuku Nedir? Cemal ASLAN; Deniz Hukuku Nedir?

Deniz Hukuku milletlerarası hukukun en eski konularından biridir. Milletlerarası Deniz Hukukunun temel kaynağı esasında örf ve adet hukukudur. 20 Haziran -29 Ağustos 1974 tarihleri arasında Karakaş’ta yapılan toplantıyla başlayan Üçüncü Deniz Hukuku Konferansı 10 Aralık 1982 tarihinde Montenegro Bay’da imzaya açılan deniz hukukuna dair Birleşmiş Milletler Ko...

Cemal ASLAN;  Türk Deniz jeopolitiği ve 21. Yüzyılda Kıbrıs’ın Rolü Cemal ASLAN; Türk Deniz jeopolitiği ve 21. Yüzyılda Kıbrıs’ın Rolü

Türkiye ve KKTC için kilit faktör, jeopolitik önemi “muazzam” olan Akdeniz’dir. Jeopolitiğin deniz bileşeni Türkiye için giderek önem kazanmaktadır. Bu, Ankara’nın Akdeniz’deki son eylemleri ve özellikle Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Anlaşması deniz sınırları konusunda bir anlaşma imzalanmasıyla kanıtlanmıştır. Kıbrıs sahilindeki aktif hidrokarbo...

Cemal ASLAN yazdı; Türkiye ve KKTC’nin Deniz Yetki Alanı Cemal ASLAN yazdı; Türkiye ve KKTC’nin Deniz Yetki Alanı

Devletlerin bazı egemen haklara sahip olduğu kabul edilen ve uluslararası deniz alanını oluşturan “yetki alanları” vardır. Bunlar, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeler (MEB) olarak ifade edilmektedir. Kıta sahanlığı, ülkeyi oluşturan kara parçasının deniz altındaki uzantısına denilmektedir. Her kara devletinin en az 200 deniz mili mesafeye kadar kıta...

Cemal ASLAN;  Türkiye’nin İkili Libya Hedefleri Cemal ASLAN; Türkiye’nin İkili Libya Hedefleri

Türkiye’yi Libya’nın Trablus kentinde kurulu Ulusal Mutabakat Hükümetini (UMH) Tobruk merkezli General Halife Hafter güçlerine karşı koruma amacıyla askeri destek vermeye götüren süreç, 27 Kasım’da iki taraf arasında savunma ve güvenlik işbirliği ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması muhtıralarının imzalanması ile başladı. Türkiye, ...

Cemal ASLAN; East-Med Uygulanabilir mi? Cemal ASLAN; East-Med Uygulanabilir mi?

East-Med adı verilen Doğu Akdeniz boru hattı projesi; 2 Ocak 2020 günü Atina’da İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından imzalandı. Bu gelişme öncelikle Türkiye’yi hem ekonomik, hem siyasi hem de güvenlik yönüyle yakından ilgilendirmektedir. Projenin açık ve gizli amacı: Projenin açık amacı İsrail gazının pazarlanması gibi gözükmesine rağmen, Avr...

Eğitim HABERLERİ